FISKERIFORENINGEN

BLINK I ØJET

AF 14 SEPTEMBER 1999

   
  Hvem er vi
   
  Aktiviteter
   
  Opslagstavlen
   
  Værktøjskassen
   
   
   
   
   
   
   

Foreningens Vedtægter

 

 

§ 1

Blink i Øjet  er en privat lystfiskerforening - en fiskeklub.  

§ 2

Foreningens formål er, at medlemmerne kommer ud at fiske og at forene venskab, hygge og fiskeri. Dette sker gennem fisketure og relaterede aktiviteter.  

§ 3

Foreningen har ingen postadresse, formand eller bestyrelse.
Beslutninger om foreningen og årets aktiviteter træffes på den årlige
generalforsamling.
Ved det enkelte arrangement er arrangøren "øverste myndighed".  

§ 4

Generalforsamling afholdes i den første week-end i februar måned.  

§ 5

Årets arrangementer planlægges på generalforsamlingen. Til det enkelte arrangement aftales dato og arrangør, samt sted eller tema. Det tilstræbes, at der er 2 arrangører til hver arrangement.
Arrangørerne indsender beskrivende tekst til webmaster om deres arrangement umiddelbart efter generalforsamlingen.  

§ 6

Aktiviteter i perioden mellem 2 generalforsamlinger fremgår af arrangementskalenderen.
I planlægningen af fisketure skal alsidighed i fiskemetode og fiskevand tilstræbes.

Som minimum skal hver sæson indeholde fisketure til kyst, sø og å.
Over en årrække bør fisketure til hav, kyst, sø, å og put&take være planlagt, og fiskeriet bør have indbefattet premiere-, flue-, nat- og mede-fiskeri.

§ 7

Medlemmerne skiftes til at stå for de enkelte arrangementer. Hvis der er en begrænsning i deltagerantallet, skal dette anføres i arrangementskalenderen.
Tilmelding sker direkte til arrangøren og til foreningens email. Hvis andet ikke er aftalt, er tilmeldingsfristen 2 uger før afvikling.
Hvis et medlem ikke møder op - trods tilsagn - skal evt. omkostninger udredes.
 

§ 8

Blink i Øjet  har som forening ingen økonomi og regnskab.
Deltagernes andel af et arrangements udgifter afregnes med arrangøren inden hjemrejse.

§ 9

Foreningen har et passende antal medlemmer, så længe alle kender hinanden og de aktiviteter - der ikke foregår ved fiskevandet - kan foregå hos medlemmerne privat.  

§ 10

Foreningen har en e-mail adresse og en hjemmeside.
E-mail adresse: blink.i.ojet@ofir.dk 
Hjemmeside: www.blinkioejet.dk
Her foregår kontakt og information mellem forening og medlemmer.   

§ 11

For at opretholde medlemskab, skal man vise interesse for foreningens formål. Generalforsamlingen kan enstemmigt vedtage, at et medlemskab ophører.  

§ 12

Interesserede kan opnå medlemskab efter indstilling fra et medlem på den årlige generalforsamling.
I perioden frem til en generalforsamling kan kommende medlemmer deltage som gæst i foreningens arrangementer.  

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling i Mollerup d. 16. januar  2009.